Φιλίνη Αγγελική

ΦΙΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Δικηγόρος


Φιλίνη Αγγελική
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Αssociate
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Αγγελική είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2017, ότε και ξεκίνησε την πρακτική της άσκηση ως ασκούμενη δικηγόρος. Η πρακτική άσκηση στην εταιρεία μας την έφερε σε επαφή με υποθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα του δικαίου. Σήμερα η Αγγελική είναι δικηγόρος στην εταιρία μας ασχολούμενη κυρίως με υποθέσεις εμπορικού δικαίου (εταιρικό δίκαιο και δίκαιο κεφαλαιαγοράς) και αστικού δικαίου. Επίσης ασχολείται με την διαπραγμάτευση, σύνταξη και τροποποίηση εμπορικών συμβάσεων, καθώς και τη σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης εταιριών.

Εκπαίδευση 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δικαίου και Οικονομίας (Master in Law & Economics)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή), Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά

 Επιστροφή στους Συνεργάτες