Καούρη Ευαγγελία

ΚΑΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά
Τομείς εξειδίκευσης:

Αστικό δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο, Απαλλοτριώσεις, Τραπεζικό Δίκαιο - Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Προστασία καταναλωτή, Κληρονομικό δίκαιο

e-mail address: evakaouri@yahoo.gr


 Επιστροφή στους Συνεργάτες