Καούρη Ευαγγελία

ΚΑΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δικηγόρος


Ευαγγελία Καούρη
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο 


Counsel
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Η Ευαγγελία είναι εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2013. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται εκτενώς με υποθέσεις τραπεζικού δικαίου ενώ διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία σε σύνθετα ζητήματα δικαίου ακινήτων και κτηματολογίου. 

Εκπαίδευση 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γαλλικά Επιστροφή στους Συνεργάτες