Βίτσου Δήμητρα

ΒΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης:
Φορολογικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Τραπεζικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρίες 


 Επιστροφή στους Συνεργάτες