Βίτσου Δήμητρα

ΒΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος


 

Δήμητρα Βίτσου 
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Associate
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Δήμητρα είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2009. Ασχολείται εκτενώς με τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα κανονιστικής ρύθμισης με σύνθετα ζητήματα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαθέτοντας σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία και πρακτική. Είναι δικηγόρος/νομικός σύμβουλος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων έχοντας αναπτύξει σημαντική ενασχόληση με ζητήματα διαφορών εμπορικών συμβάσεων, αντιπροσωπείας, ανταγωνισμού, διεκδίκησης απαιτήσεων από οφειλέτες, αγοραπωλησίες ακινήτων, διαφορές από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ζητήματα κληρονομικού δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής δικηγορίας.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Συνταγματικού Δικαίου καθώς και Αρχισυντάκτρια του νομικού περιοδικού «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου».

Εκπαίδευση
Ακαδημία Ευρωπαϊκού δικαίου (ERA), Ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά Επιστροφή στους Συνεργάτες