Επιτεύχθηκε η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

Κατόπιν αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν περί τα τέλη Ιουλίου 2014, επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση για τις τρεις ομαδικές διαδικασίες 300 περίπου ενέγγυων πελατών μας, κατόχων ομολόγων της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΕ με συνολικές αξιώσεις άνω των 20.000.000 ευρώ. 

Η υπόθεση αυτή εκκινεί περί το 2010. Αφορούσε τους ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, μίας εταιρίας με 60.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και κανένα περιουσιακό στοιχείο, η οποία κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2009 εξέδωσε ομολογιακά δάνεια άνω των 50.000.000 ευρώ. Οι ομολογιούχοι είχαν στα χέρια τους ομόλογα των 40.000 ή 50.000 ευρώ τα οποία είχαν μηδενική αξία, ακριβώς γιατί δεν είχαν την παραμικρή εξασφάλιση από την ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ξεκίνησε έτσι ένας ατέρμονος δικαστικός αγώνας (σε αστικό, ποινικό και διοικητικό επίπεδο) με στόχο την δικαίωση των ομολογιούχων που παραπλανημένοι ως προς τα δικαιώματα που ενσωμάτωναν τα ομόλογα αυτά τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε αυτά. 

Σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων αξιοποιώντας δύσκολα νομικά εργαλεία καταφέραμε για τους 300 εντολείς μας και εγγράψαμε προσημειώσεις υποθήκης σε ακίνητα των φυσικών προσώπων Παύλου, Μαρίας και Όλγας Ψωμιάδη καθώς και εταιριών αποκλειστικών τους συμφερόντων που είχαν μεγάλη περιουσία, αίροντας κατ ́ ουσίαν την νομική αυτοτέλεια  των εταιριών ώστε να αποδοθεί η ευθύνη στους μετόχους. 

Σε επίπεδο διοικητικό προέβημεν σε καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία κήρυξε παράνομα κάποια ομολογιακά δάνεια που εξέδωσε η ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ. Σε επίπεδο ποινικό από 22 Μαρτίου 2013 παριστάμεθα ως πολιτική αγωγή ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών στη δίκη με κατηγορούμενους τους Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη η οποία βρίσκεται στο στάδιο των απολογιών. Σημειωτέον ότι η δίκη αυτή είχε ξεκινήσει αρχές του 2012 αλλά διεκόπη βιαίως τον Αύγουστο του 2012 διότι εξέλιπε ο Εισαγγελέας της έδρας. 

Έπειτα από πολλά χρόνια αντιδικίας, διαπραγματεύσεων και συνεχούς αγώνα προκειμένου να ξεπεράσουμε σύνθετα νομικά και τεχνικά ζητήματα υπογράφηκαν τα κείμενα συμβιβασμού με τους πελάτες μας και έχουν ήδη επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η επιτυχία είναι μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα αφενός γιατί είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται ένας τόσο μεγάλος συμβιβασμός αφετέρου γιατί η δικαίωση των πελατών μας δεν θα είναι μόνο ηθική. Οι πελάτες μας αναμένεται να λάβουν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που απώλεσαν αν όχι το 100% αυτού.

comments powered by Disqus