Δικαστικές Εξελίξεις και Διαδικασία Εκκαθάρισης ΑΣΠΙΣ

Η εταιρία μας μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας το 2009 έχει αναλάβει το δικαστικό αγώνα για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων ενός τεράστιου αριθμού ασφαλισμένων από το ελληνικό Δημόσιο λόγω πλημμελούς εποπτείας επί της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εγνωσμένους οικονομικούς συμβούλους, έχει προβεί σε πλήρη μελέτη των σύνθετων οικονομικών και νομικών  ζητημάτων της υπόθεσης και ήδη έχει ξεκινήσει την κατάθεση μεγάλου αριθμού αγωγών. Η υποδομή και ο πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα νομικός χειρισμός της υπόθεσης από την εταιρία μας αποδεικνύουν ότι μοναδικός στόχος μας είναι η δικαίωση των χιλιάδων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ:

Μετά την αναγγελία των απαιτήσεων των ασφαλισμένων της υπό εκκαθάριση Ασπις Πρόνοια τον Οκτώβριο του 2013, θα ακολουθήσει η σύνταξη του πίνακα κατάταξης των απαιτήσεων από τον εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας και σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε αναμένεται να αναρτηθεί περί τις αρχές του 2014. θα ακολουθήσει ενημέρωση για την οποιαδήποτε εξέλιξη.

β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

Παράλληλα με την παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης συνεχίζονται οι καταθέσεις ομαδικών αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής αίτησης έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικασθεί με τον θεσμό της «πρότυπης δίκης» την 10.3.2014 η υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

Πρόκειται για μία δίκη «πιλότο» που θα επιλύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το κρίσιμο ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών εταιριών. Αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους:

α) για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης στους ασφαλισμένους,

Εφόσον το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι γεννάται ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου τότε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών θα ορίσει εκ νέου  δικάσιμο για τις αγωγές προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης.

Η εταιρία μας θα παρέμβει στο δικαστήριο της 10.3.2014 για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της υπόθεσης όλων των πελατών μας.


comments powered by Disqus