Εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α.

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. . Η απόφαση, την οποία ακόμη δεν έχουμε στα χέρια μας γιατί δεν έχει καθαρογραφεί, έχει τα εξής κομβικά σημεία στα οποία χρήζει να κάνουμε αναφορά :

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι :

  • Η εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αντανακλαστικά και άρα εμμέσως προστατεύει τους ασφαλισμένους και καταρχήν σκοπό έχει γενικά να προστατεύει το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ζητηθεί κατά τρόπο άμεσο αποζημίωση από το Κράτος ακόμη και αν τα όργανά του επέδειξαν βαριά αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά τις αντίθετες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
  • Αναλογικά, και όχι άμεσα, οι διατάξεις για την αποζημίωση των ασφαλισμένων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αλλά το Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθεσία που διέπει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, είναι κατάλληλη και πρόσφορη να αποζημιώσει τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ σε ποσοστό 70% μετά τη λήξη της διαδικασίας της εκκαθάρισης.

Το τελευταίο, που σας ενδιαφέρει περισσότερο από τα νομικά ζητήματα που τίθενται, είναι και δίκαιο και άδικο ταυτόχρονα: Δίκαιο γιατί δεν τίθεται πλέον ζήτημα αμφισβήτησης της συνταγματικότητας του συγκεκριμένου νόμου για το Εγγυητικό Κεφάλαιο, αφού η διαδικασία αποζημίωσης που προβλέπει κρίθηκε πρόσφορη για την αποκατάσταση των ασφαλισμένων της Ασπίδας, οι οποίοι δεν είχαν συνεισφέρει στο Ταμείο του Εγγυητικού. Όπως θα θυμάστε εξ αρχής υπήρχε το πρόβλημα με το συγκεκριμένο νόμο, που τώρα τέθηκε σε διαφορετική νομική βάση.

Άδικο γιατί η διαδικασία αποζημίωσης σας σε ποσοστό 70% θα πρέπει να ξεκινήσει μετά το πέρας της διαδικασίας της εκκαθάρισης, η οποία θα τελειώσει μετά από αρκετά χρόνια.

Εξετάζουμε τα θέματα που έχουν τεθεί με την απόφαση διεξοδικά, κι εντός των επόμενων ημερών θα σας ενημερώσουμε εγγράφως, με επιστολή που θα στείλουμε σε όλους σας, για το ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες στην Ελλάδα ή/και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.


comments powered by Disqus