Κατατέθηκε η προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την 20η Απριλίου 2015 η εταιρία μας κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια. Οι ασφαλισμένοι παραπονούνται ότι η Ελληνική πολιτεία παραβίασε τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιδιώκουν την επανεκδίκαση της υπόθεσής τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας με σκοπό την ολοκληρωτική αποζημίωσή τους από το Ελληνικό Δημόσιο.


comments powered by Disqus