Υπόθεση International Life

Ανάκληση ασφαλιστικής εταιρείας International Life

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τους ασφαλισμένους του κλάδου Ζωής της International Life, ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε. Χάρη στην εμπειρία μας και την απόλυτη επιτυχία των ενεργειών μας σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έκλεισαν και χρειάστηκε να εισπράξουμε τα χρήματα για λογαριασμό των ασφαλισμένων, είμαστε σε θέση να πράξουμε όλες τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για την είσπραξη του μέγιστου δυνατού ποσού για λογαριασμό των πελατών μας. Πρακτικά εκπροσωπούμε το 80% και πλέον όσων ζημιωθέντων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου Ζωής έχουν προσφύγει σε νομικές ενέργειες.

Στρεφόμαστε κατά οποιουδήποτε υπευθύνου προσώπου, δηλαδή κατά της ίδιας της ασφαλιστικής εταιρείας, του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, και εν γένει κατά οποιουδήποτε φορέα δύναται να υποχρεωθεί όπως αποζημιώσει τους πελάτες μας.

Εφ’ όσον αναλάβουμε την υπόθεσή σας, καλύπτουμε το σύνολο των δικαστικών (και μη) εξόδων, εσείς δεν μας δίδετε καμία αμοιβή προκαταβολικά, και συνεργαζόμαστε με εργολαβικό δίκης, δηλαδή εμείς πληρωνόμαστε υπό τον όρο της επιτυχίας και είσπραξης του ποσού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας.

Προκειμένου να διεκπεραιώνεται πιο γρήγορα η διαδικασία παρακάτω θα βρείτε το εργολαβικό δίκης μας και την εξουσιοδότηση που ζητούμε από τους υποψήφιους πελάτες να μας προσκομίσουν. (Υπογράφουν σε κάθε σελίδα του εργολαβικού ο λήπτης και ο ασφαλισμένος των συμβολαίων, κάνουν γνήσιο υπογραφής στις εξουσιοδοτήσεις, και τα αποστέλλουν μαζί με αντίγραφα όλων των σελίδων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με ταχυδρομείο στη διεύθυνση της εταιρίας μας.)

Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να εισπραχθεί το μέγιστο ποσό εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας.

Εξουσιοδότηση για International Life

Εργολαβικό για International Life

Επικοινωνήστε μαζί μας