Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 25.2.2015, εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι 2 πρώτες υποθέσεις πελατών μας πρώην κατόχων ΜΑΕΚ.

Η εκδίκαση των υποθέσεων διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, κάτι το οποίο αν μη τι άλλο μας ικανοποιεί, καθώς υπήρξε η πολυτέλεια του χρόνου προκειμένου το Δικαστήριο να ακούσει, να ρωτήσει, να αξιολογήσει τους μάρτυρες που ενόρκως κατέθεσαν ενώπιον του. Από την ανταλλαγή των εγγράφων, από την εξέταση των μαρτύρων και από την εν γένει διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων τόσο από το αξιότιμο Δικαστήριο όσο και από τις εκατέρωθεν πλευρές θεωρούμε ότι καταδείχθηκε η αλήθεια της υπόθεσης αλλά και η κακοπιστία και αντιφατικότητα των ισχυρισμών της Τράπεζας Κύπρου. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι και αναμένουμε εντός 3-6 μηνών την έκδοση της απόφασης προσδοκώντας την θετική έκβαση και την πολυπόθητη δικαίωση των πρώτων πελατών μας. Η απόφαση αυτή, αν και τυπικά μη δεσμευτική για τα υπόλοιπα δικαστήρια, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει θα έχει καταλυτική σημασία καθώς είναι η πρώτη φορά που αξιολογούνται τα ζητήματα που θέτουμε με το δικόγραφο της αγωγής μας.


comments powered by Disqus