• Φοροαπαλλαγές για τους κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα
  Φοροαπαλλαγές για τους κατοίκους
  εξωτερικού που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα
 • Αγωγές Αποζημίωσης
  Αγωγές Αποζημίωσης
 • Loss of millions of euros for investors of a multinational group company
  Loss of millions of euros for investors
  of a multinational group company
 • SDOE-KEFOMEP Audits
  SDOE-KEFOMEP Audits
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Οργανισμών και Εταιρειών
  Συμβουλευτική Υποστήριξη Οργανισμών
  και Εταιρειών

We provide specialized legal services, focusing on contemporary market conditions both in litigation and as consultants Founded in 1974, with more than 40 years of experience

About us:

We have taken on the cases of thousands of insured against the Greek State by estimating the capital adequacy of insurance companies over a decade and by analysing the illegal acts and omissions of the supervisory authorities. We have brought actions on behalf of hundreds of investors for corporate bonds used deceitfully by the issuers, disrupting the companies' legal autonomy, achieving the satisfaction of the investors claims through assets which had remained concealed. We enjoy the trust of hundreds of investors who have lost their money from complex financial products of Banks which had concealed their true financial condition, something our firm took into consideration and proved.


Latest from our Blog:

Client Testimonials: