Παρενέργειες Φαρμάκων


Παρενέργειες Φαρμάκων

Οι εταιρίες που παράγουν, εισάγουν και διαθέτουν στο κοινό φαρμακευτικά σκευάσματα (φάρμακα, εμβόλια, κ.ά.), διέπονται από αυστηρές νομοθετικές διατάξεις. Οφείλουν να θέτουν σε κυκλοφορία φάρμακα ασφαλή και αποτελεσματικά για την χρήση που αποσκοπούν και να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση σε γιατρούς και ασθενείς για τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών. Μάλιστα, επειδή δραστηριοποιούνται σε έναν επικίνδυνο τομέα, οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν γενική υποχρέωση πρόνοιας, δηλαδή υποχρέωση λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των ασθενών.

Όταν οι φαρμακοβιομηχανίες παραβιάζουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο ή την βλάβη της υγείας ασθενούς, τότε ευθύνονται σε αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσαν. Η αποζημίωση είναι πλήρης και περιλαμβάνει αποκατάσταση τόσο της βλάβης της υγείας, όσο και της ηθικής βλάβης του ασθενούς (ταραχή, στεναχώρια) ή της ψυχικής οδύνης των συγγενών του σε περίπτωση θανάτου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της φαρμακοβιομηχανίας, λοιπόν, είναι η ύπαρξη ελαττωματικού φαρμάκου. Ελαττωματικό είναι το επικίνδυνο φάρμακο. Αυτό μπορεί να είναι ένα φάρμακο στην διαδικασία παραγωγής/εισαγωγής/διάθεσης του οποίου εμφιλοχώρησε κάποια πλημμέλεια, ή ένα φάρμακο για το οποίο δόθηκαν εσφαλμένες οδηγίες χρήσης ή ελλιπής επισήμανση κινδύνων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής που λαμβάνει το φάρμακο προσδοκώντας την ίασή του από κάποια ασθένεια, βρίσκεται αντιθέτως αντιμέτωπος με βαρύτατα προβλήματα υγείας ή, σε αρκετές περιπτώσεις, χάνει την ζωή του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ασθενών που χρησιμοποίησαν ελαττωματικό φάρμακο με συνακόλουθη βλάβη της υγείας τους. Εξετάζουμε κάθε υπόθεση με υπευθυνότητα και ευαισθησία και παρέχουμε την δυνατότητα ανάληψης της υπόθεσης χωρίς έξοδα για τον πελάτη μας, εξαρτώντας την αμοιβή μας από την θετική έκβαση και την είσπραξη της αποζημίωσης. Αν αμφιβάλλετε για την βασιμότητα της περίπτωσή σας, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας για την δωρεάν αξιολόγηση της υπόθεσής σας.