Φορολογικοί Έλεγχοι 2021: Ποιους θα ελέγξει η εφορία

Τώρα που τα περιοριστικά μέτρα ανήκουν λίγο-πολύ στο παρελθόν και οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες βρίσκονται σε καθεστώς επανεκκίνησης, τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ ετοιμάζονται πυρετωδώς να αναλάβουν δράση ούτως ώστε να καλύψουν τις υψηλές δημοσιονομικές ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Οι ενέργειες που προβλέπει το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται στην παροχή κινήτρων για την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογούμενων με τις υποχρεώσεις τους, στην διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και βεβαίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου. Η επίτευξη του εν λόγω σχεδίου είναι καθοριστική καθώς το Δημόσιο επιδιώκει να εισπράξει μόνο για φέτος, το ποσό των 49,685 δισ. ευρώ.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΑΔΕ στρέφει το βάρος της στην ανεύρεση αδήλωτων εισοδημάτων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και επιμορφώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της σε νέες τεχνικές, όπως οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ειδικότερα, το 2021 εκτιμάται ότι θα διενεργηθούν πάνω από 70.000 φορολογικοί και επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή επιχειρήσεων με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, ενώ στο στόχαστρο των μεγάλων ελεγκτικών κέντρων (ΚΕΜΕΕΠ και ΚΕΦΟΜΕΠ) βρίσκονται τουλάχιστον 220 υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών μεγάλων επιχειρήσεων και εκατοντάδες υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλων εισοδημάτων.

Ακόμα, καθοριστικό ρόλο αποκτά η ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), η οποία μεταξύ άλλων αναμένεται να διενεργήσει πάνω από 700 ελέγχους φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατεσχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων και επεξεργασία ψηφιακών αρχείων και απάτης στον ΦΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, με σκοπό στην διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογούμενων καθώς και στον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, φέτος προγραμματίζονται:

 Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.

 √ Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα έτους 2019.

 Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 Νομικών Προσώπων.

 Διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για πρόσθετες αποδοχές.

√ Διασταυρώσεις εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

√ Διασταυρώσεις για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.

 Διασταυρώσεις αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχει στην διάθεση της ΑΑΔΕ, αλλά και η εφαρμογή νέων τεχνικών προσδιορισμού αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης αποτελούν αναμφισβήτητα στοιχεία εκσυγχρονισμού τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην συμμόρφωση των φορολογουμένων με την φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των νέων εργαλείων σε συνδυασμό με την εκ φύσεως πολυπλοκότητα του φορολογικού ελέγχου θα οδηγήσουν αναμφισβήτητα σε έναν νέο κύκλο αντιδικίας μεταξύ ΑΑΔΕ και φορολογουμένων.

Προκειμένου να προλάβουν την πληρωμή βαρύτατων προστίμων και προσαυξήσεων, λοιπόν, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λειτουργήσουν προληπτικά και, πριν την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου σε βάρος τους, να επιβεβαιώσουν με την συνδρομή των ειδικών την ορθή αποτύπωση των εισοδημάτων τους στις φορολογικές δηλώσεις και σε περίπτωση λάθους να προβούν στις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις. Εάν αντιθέτως δεν προλάβουν τον φορολογικό έλεγχο, οι φορολογούμενοι είναι κρίσιμο να ανταποκριθούν άμεσα και ουσιαστικά στα αιτήματα των φορολογικών αρχών, με γνώμονα πάντοτε την προσωπική φορολογική τους εικόνα, την πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και τις κρίσιμες γι’ αυτούς διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.  


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.