Ο φορολογούμενος-εντολέας μας προσέφυγε στη δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση προστίμου που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις. Η δικαστική διαμάχη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διήρκεσε περισσότερα από 17 έτη, μετά την πάροδο των οποίων ο εντολέας μας δικαιώθηκε. Κατόπιν αιτήσεως μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 995/2022 απόφαση του, επιδίκασε στον εντολέα μας το ποσό των 8.000 ευρώ ως αποζημίωση για την εν λόγω καθυστέρηση, δεχόμενο ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του αιτούντος σε ταχεία απονομή δικαιοσύνης.


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.