Κατόπιν ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία-εντολέα μας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. επέβαλε εις βάρος της πρόστιμα ύψους άνω των 750.000€ για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η εταιρεία απευθύνθηκε στην δικηγορική μας εταιρεία για τον εξ’ ολοκλήρου χειρισμό της υπόθεσης της.

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμυνα της, τόσο ενώπιον των διοικητικών αρχών όσο και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Εν τέλει, κατόπιν σχετικής αίτησής μας στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν.4714/2020, η εν λόγω Επιτροπή εξέδωσε Πρακτικά με τα οποία προσδιόρισε τη συνολική φορολογική υποχρέωση της ανώνυμης εταιρείας στο ποσό των 187.703€, διαγράφοντας πρόστιμα άνω των 560.000€.


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.