ΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η Αλεξάνδρα είναι συνεργάτιδα στην εταιρεία μας από τον Σεπτέμβριο του 2022. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2022. Δραστηριοποιήθηκε τόσο ως ειδική συνεργάτιδα όσο και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νέων Νομικών Θεσσαλονίκης.

Οι τομείς του δικαίου που άπτονται του ενδιαφέροντός της είναι το αστικό δίκαιο και ιδιαίτερα τα ζητήματα αστικού δικονομικού δικαίου-αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίσης και το ποινικό δίκαιο.

Εκπαίδευση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Ιταλικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.