ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δήμητρα είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2008. Εξειδικεύεται στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και έχει χειριστεί αποτελεσματικά μαζικές αγωγές αποζημίωσης (class-actions) της εταιρείας μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού και ομίλων ελληνικών εταιριών. Στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, εκπροσωπεί τους πελάτες της εταιρείας μας κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων έναντι των ελληνικών φορολογικών αρχών και των διοικητικών Δικαστηρίων, και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με ευνοϊκές φορολογικές δομές, όλες τις μορφές άμεσων και έμμεσων φόρων, και την ορθή τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια ενημερώνεται ενεργά για την τεχνολογία blockchain και τις νομικές προκλήσεις που αναμένεται να φέρει στην ελληνική νομική πραγματικότητα. 

Εκπαίδευση
York University, Osgoode Hall Law School, Certificate in Blockchains, Smart Contracts and the Law
University of London, Queen Mary College, LLM in Banking and Finance Law
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.