ΤΣΑΚΩΝΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΔικηγόροςΗ Έφη διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και στη δικαστηριακή πρακτική, σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου. Εξειδικεύεται στις εταιρικές υποθέσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, χαράσσοντας την εταιρική στρατηγική. Ασχολείται δε με υποθέσεις αστικής και ποινικής φύσεως ιδιωτών (κυρίως οικονομικών εγκλημάτων) ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο ακινήτων.

Εκπαίδευση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων

Γλώσσες
Αγγλικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.