ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

MANAGING PARTNER

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

O Mιχάλης Μαρκουλάκος είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία επιχειρήσεων και παρέχει στοχευμένες νομικές συμβουλές εστιάζοντας στη κατανόηση των αναγκών του πελάτη, όχι μόνο από νομική αλλά και από επιχειρηματική  άποψη. Ενεργεί με γνώμονα την αποτελεσματική επίλυση της κάθε υπόθεσης εξωδικαστικά ή ενώπιον των δικαστηρίων. Έχει εκπροσωπήσει με αποφασιστικότητα και συνέπεια πλήθος πελατών κατά την διεκδίκηση αποζημιώσεων τόσο κατά ιδιωτών/ιδιωτικών εταιριών όσο και κατά του Δημοσίου ενώ έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και τους φορολογικούς ελέγχους που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζει για τον αποτελεσματικό και επιτυχημένο χειρισμό ομαδικών υποθέσεων.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής
Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναλογιστική ασφαλιστικών εταιριών και λογιστική επιχειρήσεων

Γλώσσες

Αγγλικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.