ΜΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

Δικηγόρος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η Ιωάννα δραστηριοποιείται σε διαφόρους τομείς δικαίου με επίκεντρο το Φορολογικό δίκαιο. Μέσω της συνεργασίας της με την εταιρεία μας, αναλαμβάνει τόσο την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, όσο και την παροχή νομικών συμβουλών για την καλύτερη επίλυση των ζητημάτων που τους αφορούν. Επιπλέον, ασχολείται με υποθέσεις Αστικού δικαίου και ιδίως του τομέα των ακινήτων. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με το δίκαιο αλλοδαπών, εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα από όλο τον κόσμο, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος σχετικού με τις επενδύσεις, την εγκατάσταση, τη νόμιμη διαμονή και την εργασία στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής

Γλώσσες

Αγγλικά

Γαλλικά

Τουρκικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.