ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΑΝΘΗ

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Ανθή εργάζεται ως δικηγόρος από το Φεβρουάριο του 2012. Ασχολείται εκτενώς με υποθέσεις δημοσίου δικαίου και εξειδικεύεται στο αντικείμενο του φορολογικού δικαίου. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες αναφορικά με όλα τα ζητήματα άμεσων και έμμεσων φόρων που ανακύπτουν, την ορθή τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και τη φορολογική τους στρατηγική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, εκπροσωπεί εταιρείες και ιδιώτες κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τα πρώτα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας έναντι των φορολογικών αρχών, αλλά και στη συνέχεια ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Διαθέτοντας εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου, παρέχει νομική υποστήριξη σε εταιρείες αναφορικά με ζητήματα σύστασης και λειτουργίας τους. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με υποθέσεις επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Εκπαίδευση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.