ΨΥΛΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ


Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 


ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ 
Η Σοφία είναι συνεργάτης της εταιρείας μας 25 αδιάλειπτα χρόνια. Έχει χειριστεί με μαχητικό και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο αναρίθμητες ποινικές υποθέσεις αλλά ταυτόχρονα έχει εξειδικευθεί στο δίκαιο ακινήτων, τα διαζύγια και γενικότερα στο αστικό δίκαιο. 

Εκπαίδευση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Ελληνικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.