ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σοφία εργάζεται ως δικηγόρος από τον Ιανουάριο του 2013, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το Σεπτέμβριο του 2013 και είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2022. Έχει μετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε θέματα που άπτονται του εταιρικού δικαίου και των σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών των εταιρειών. Έχει ενεργό επιμορφωτική δράση, ενδεικτικά αναφέροντας ότι έχει λάβει την διαπίστευση της Κτηματολογικής Διαμεσολαβήτριας και την πιστοποίηση επί του γνωστικού αντικειμένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ασχολείται ενεργά με τον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων και των Εταιρειών. Εκπροσωπεί εταιρείες, αλλά και ιδιώτες ενώπιον των εθνικών Δικαστηρίων, διαθέτοντας σημαντική και ευρεία δικαστηριακή εμπειρία, ενώ παράλληλα διαθέτει εμπειρία στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ιδίως στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και επωφελέστερη για τους εντολείς μας διευθέτηση των εκκρεμών αντιδικιών τους. Παρέχει νομική υποστήριξη σε εταιρείες σχετικά με ζητήματα σύστασης και τροποποιήσεών τους, αλλά και επί εκάστου ζητήματος που αναφύεται στο πλαίσιο της εταιρικής λειτουργίας, καθώς και στα μετέχοντα φυσικά πρόσωπα επί ζητημάτων των σχέσεων διοίκησης και μετόχων ή από τη μη χρηστή διοίκηση.

Έχει χειριστεί σύνθετες υποθέσεις τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου έναντι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, ασχολείται με συγκεκριμένες υποθέσεις αστικού δικαίου, κυρίως ενοχικής και αδικοπρακτικής φύσεως, ενώ χειρίζεται και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο εκ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.