ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η Ειρήνη είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2011. Λόγω της εξειδίκευσης της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι σε θέση να κατανοήσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές των εταιριών και σύνθετες μορφές χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Έχει χειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις αποζημίωσης επενδυτών λόγω πλημμελούς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα. Επιπλέον, συχνά συμβουλεύει εντολείς μας για ζητήματα εταιρικού δικαίου που αναφύονται από τις σχέσεις διοίκησης και μετόχων ή από μη χρηστή διοίκηση. Παράλληλα, έχει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις ποινικού δικαίου με έμφαση στο φορολογικό ποινικό δίκαιο και τα οικονομικά εγκλήματα, ιδίως στα εγκλήματα του ‘’λευκού κολάρου’’ (white collar), τα οποία απέκτησαν νέα διάσταση λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής και τραπεζικής κρίσης. 

Εκπαίδευση
Alba Graduate Business School, MSc in Business for Lawyers
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Τομέα Ποινικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά


Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.