ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ

Δικηγόρος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ

Ο Χρήστος είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2016. Εξειδικεύεται στο δημόσιο οικονομικό δίκαιο με κατεύθυνση στον τομέα του φορολογικού δικαίου παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) σε επιχειρήσεις και έχοντας χειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις φορολογικών ελέγχων φυσικών και νομικών προσώπων έναντι των φορολογικών αρχών και των διοικητικών Δικαστηρίων. Παράλληλα, εκπροσωπεί τους εντολείς της εταιρείας μας ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου, όπως φοροδιαφυγής και λήψης εικονικών τιμολογίων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών και έχει συγγράψει πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε θέματα φορολογικού και διοικητικού δικαίου.

 

Εκπαίδευση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο (Public Law) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νομικών Επιστημόνων στο Φορολογικό Δίκαιο (Tax Law for Lawyers)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.