ΒΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΑ

Η Δήμητρα είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2009. Ασχολείται εκτενώς με τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα κανονιστικής ρύθμισης με σύνθετα ζητήματα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαθέτοντας σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία και πρακτική. Είναι δικηγόρος/νομικός σύμβουλος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων έχοντας αναπτύξει σημαντική ενασχόληση με ζητήματα διαφορών εμπορικών συμβάσεων, αντιπροσωπείας, ανταγωνισμού, διεκδίκησης απαιτήσεων από οφειλέτες, αγοραπωλησίες ακινήτων, διαφορές από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ζητήματα κληρονομικού δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής δικηγορίας.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Συνταγματικού Δικαίου καθώς και Αρχισυντάκτρια του νομικού περιοδικού «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου». Τέλος, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχοντας λάβει ειδική εκπαίδευση από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

Εκπαίδευση
Ακαδημία Ευρωπαϊκού δικαίου (ERA), Ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
ΓερμανικάΙ&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.