Εμβόλια Covid


Case Study Description

Αγωγές αποζημίωσης για ανεπιθύμητες ενέργειες

Ο εμβολιασμός για σοβαρές, υπερμεταδοτικές αλλά και θανατηφόρες ασθένειες, αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» της ιατρικής επιστήμης. Πρόσφατα, με το ξέσπασμα της άγνωστης μέχρι πρότινος πανδημίας της νόσου Covid 19, δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη για συνεργασία επιστημονικής κοινότητας και κρατών και συλλογικής ανοσοποίησης του πληθυσμού, η οποία οδήγησε τις φαρμακευτικές εταιρείες «κολοσσούς» (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca και Johnson and Johnson) σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων. Πράγματι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εταιρείες, αποκλίνοντας από τα παραδοσιακά πρότυπα και πρωτόκολλα έλαβαν αστραπιαίες εγκρίσεις «υπό όρους» θέτοντας στην κυκλοφορία τα εμβόλια τους.

Αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, δεν θα ήταν εφικτό αν δεν είχε διαμορφωθεί το ειδικό πλαίσιο που συμπίεζε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των εμβολίων από 10-15 έτη (συνήθης χρόνος) σε 12-24 μήνες. Στις 17.6.2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική της αναφορικά με την ανάπτυξη εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, διαμόρφωσε το ειδικό αδειοδοτικό πλαίσιο και εν συνεχεία προέβη –μεταξύ άλλων- σε συμφωνίες προαγοράς δισεκατομμυρίων δόσεων με τους παραγωγούς εμβολίων εξ ονόματος των κρατών μελών. Μέσα σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 21.12.2020 χορήγησε άδεια κυκλοφορίας με έγκριση υπό όρους (conditional marketing authorization) στη Pfizer και τη BioNTech για το εμβόλιο COVID-19 mRNA μετά από θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Ακολούθησαν οι εγκρίσεις υπό όρους και για τις υπόλοιπες φαρμακευτικές Moderna (6.1.2021) AstraZeneca (29.1.2021) και Johnson &Johnson (11.3.2021).

Ανεξαρτήτως, των απολογιστικών μελετών που ήδη γίνονται και θα γίνουν τα επόμενα χρόνια αναφορικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που αναπτύχθηκαν κατά της νόσου COVID-19 δεδομένο είναι ότι, όπως όλα τα εμβόλια, ιδίως λόγω της μοναδικότητας και διαφορετικότητας κάθε ανθρώπινου οργανισμού, τα συγκεκριμένα εμβόλια ενείχαν κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και δύναντο να προκαλέσουν βλάβες στον άνθρωπο.

Η διαφορά των εμβολίων για την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19, που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, από τα εμβόλια που είχαν σε άλλες περιπτώσεις δοκιμαστεί επί πολλά χρόνια πριν τεθούν σε κυκλοφορία είναι ότι κυκλοφόρησαν «υπό όρους», δηλαδή βασίσθηκαν σε λιγότερο πλήρη δεδομένα από ό τι συνήθως για τη διαπίστωση της σχέσης οφέλους – κινδύνου (cost benefit analysis) ενώ οι υποχρεώσεις των φαρμακευτικών και των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας όσον αφορά τα δεδομένα έπρεπε να ολοκληρωθούν στη συνέχεια.

Παρά τη σημαντική αυτή διαφορά, τα εμβόλια που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη και συνεπώς και στην Ελλάδα από φαρμακευτικές εταιρείες «κολοσσούς», την Pfizer, την Moderna, την Astra Zeneca και την Johnson & Johnson, παρουσιάστηκαν στο καταναλωτικό κοινό ως ασφαλή και αποτελεσματικά (ακόμα και για εγκύους και παιδιά) καθιστώντας τη λήψη τους υποχρεωτική (άμεσα ή έμμεσα). Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες υπήρξε σύσταση στα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης να ζητήσουν προηγουμένως οι καταναλωτές/εμβολιαζόμενοι ιατρική συμβουλή.  Ήδη σήμερα τα εμβόλια αυτά μπορούν να συσχετισθούν σε ορισμένες περιπτώσεις με βλάβες που προκλήθηκαν σε μέρος του πληθυσμού.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε προσφάτως ο ΕΟΦ, μόλις στις 24.4.2023, για τις αναφορές στην Ελλάδα εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών εμβολίων έναντι της COVID-19 για το έτος 2022 καταδεικνύουν τον αντίκτυπο των εμβολίων στην κοινωνία και τις βλάβες που εικάζεται ότι προκλήθηκαν από αυτά. Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΦ εδώ https://www.eof.gr/web/guest/covid19-press-announcements.

Διεθνώς δε έρχονται στο φως δεδομένα που μαρτυρούν πλημμελή έρευνα, διαστρέβλωση/απόκρυψη στοιχείων, μη ορθό υπολογισμό αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των εμβολίων εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών ενώ εξακολουθούν να  καταγράφονται σοβαρές παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες κανείς δεν ενημερώθηκε πριν τον εμβολιασμό του.

Σήμερα, 3 χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, με το σημαντικότερο μέρος του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί (1, 2 ή και παραπάνω φορές), πληθαίνουν συνεχώς τα περιστατικά εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών – παθήσεων ή θανάτων ακόμα και σε μέχρι πρότινος υγιή άτομα. Έχοντας πλέον στατιστικά στοιχεία και δεδομένα στα χέρια μας, δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε τον συσχετισμό των εμβολίων με τις βλάβες σε συνανθρώπους μας, οι οποίες δεν μπορούν (κοινωνικά και νομικά) να μείνουν αναποζημίωτες. Καμία «ειδική συνθήκη» δεν επιτρέπει να μετακυλήσει στον εμβολιαζόμενο τον κίνδυνο των εμβολίων που έγιναν υποχρεωτικά για το «κοινό καλό» και για την προάσπιση του «δημοσίου συμφέροντος». Έχει μείνει, άλλωστε, ανεξίτηλη σε όλους η έκφραση «ατομική ευθύνη» την οποία θα αποδεικνύαμε στην κοινωνία μόνον λαμβάνοντας το εμβόλιο.

Η  εταιρία μας, αντιλαμβανόμενη τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξαιτίας των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών των εμβολίων της Pfizer, Moderna, Astra Zeneca και Johnson & Johnson, και πάντα  με γνώμονα το σεβασμό απέναντι στα θεμελιώδη δικαιώματα της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εν γένει, αναλαμβάνει τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό όλων των ανθρώπων που υπέστησαν βαρύτατες βλάβες, κατά παντός υπευθύνου νομικού προσώπου, συλλογικού οργάνου και φορέα.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και συμβάντα αφορούν κυρίως θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, εγκεφαλικά, ανακοπές, αυτοάνοσα νοσήματα, όπως λύκο, σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, Guillain-Barre, θρομβοπενία, διαβήτη, παθήσεις του οπτικού και του ακουστικού νεύρου και εν γένει δερματολογικές, αιματολογικές ή νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Η αρχικά έντονη ανησυχία και προβληματισμός αναφορικά με την επάρκεια των ερευνών και των κλινικών δοκιμών έχει πλέον μετατραπεί σε ξεκάθαρη αναγκαιότητα αναγνώρισης των βλαβών και αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος των ανθρώπων εκείνων που είτε έχασαν δικούς τους ανθρώπους είτε θα αναγκασθούν να περάσουν όλη τους τη ζωή πλέον με μία σημαντική αναπηρία/ανικανότητα ή διαρκή απειλή για τη ζωή τους. Η υποκαταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών διεθνώς και πολύ περισσότερο στη χώρα μας, όπου το σύστημα της λεγόμενης «κίτρινης κάρτας», στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι σε στάδια πρώιμα, δυστυχώς, καθυστέρησε την αναγνώριση των παρενεργειών που όμως φαίνεται πλέον ότι έχουν διεθνώς αναγνωρισθεί.

Καμία υγειονομική κρίση δεν δικαιολογεί την θέση ότι οι καταναλωτές δεν δικαιούνται πλήρη, σαφή και κατατοπιστική ενημέρωση, δηλαδή πληροφορίες για το εμβόλιο που κυκλοφορεί έστω και έκτακτα και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδίως όταν αυτά απευθύνονται σε υγιείς. Το γεγονός ότι τα εμβόλια αδειοδοτήθηκαν από τους επίσημους φορείς δεν αίρει την ευθύνη των φαρμακευτικών εταιρειών ή άλλων συνυπεύθυνων φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων και θεσμικών οργάνων.