Απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για επενδυτές εταιρίας πολυεθνικού ομίλου


Case Study Description

Απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για επενδυτές εταιρίας πολυεθνικού ομίλου ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Το καλοκαίρι του 2020 η εταιρία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση δεκάδων επενδυτών που υπέστησαν ζημία άνω των 7 εκ. ευρώ από τις εγκληματικές ενέργειες πρώην υψηλόβαθμου στελέχους εταιρίας πολυεθνικού ομίλου παροχής ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Όπως προέκυψε από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο πρώην Διευθυντής Πωλήσεων της συγκεκριμένης εταιρίας εκμεταλλεύτηκε επί σειρά ετών την θέση του στην εταιρία, προκειμένου να εξαπατήσει δεκάδες επενδυτές ώστε να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού . Παρουσιάζοντας την συγκεκριμένη επένδυση ως προορισμένη για «λίγους και εκλεκτούς» πελάτες , ο Διευθυντής Πωλήσεων κατάφερε να αποσπάσει τα χρήματα των επενδυτών, τα οποία ωστόσο ουδέποτε επενδύθηκαν για αγορά των επίμαχων αμοιβαίων κεφαλαίων στο όνομά τους, αλλά αντιθέτως διοχετεύτηκαν προς άγνωστες κατευθύνσεις. Μάλιστα, ο Διευθυντής Πωλήσεων κατάφερε να συντηρήσει την απάτη επί σειρά ετών αποδίδοντας στους επενδυτές τα υποσχεθέντα μερίσματα. Η μη καταβολή των μερισμάτων των τελευταίων μηνών ωστόσο λειτούργησε ως έναυσμα για την αποκάλυψη της απάτης και την κινητοποίηση των ζημιωθέντων επενδυτών.

Η εταιρία μας κινήθηκε άμεσα με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής νομικής υποστήριξης στους εξαπατηθέντες επενδυτές και έχει ήδη καταθέσει έγκληση κατά του ανωτέρω προσώπου και κατά παντός άλλου υπευθύνου για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, εντός των επόμενων μηνών θα κατατεθούν και αγωγές ενώπιον των αστικών δικαστηρίων, με σκοπό την αποζημίωση των εντολέων μας για το σύνολο της ζημίας που υπέστησαν, ήτοι για το σύνολο του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους και της τυχόν ηθικής βλάβης πλέον των νομίμων τόκων υπερημερίας. Σημειωτέον ότι εφόσον αποδειχθούν οι παράνομες πράξεις του ως άνω Διευθυντή, ευθύνη αποζημίωσης των επενδυτών θα έχει και η εν λόγω εταιρία στην οποία εργαζόταν αυτός κατά τον κρίσιμο χρόνο. Πράγματι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, μια εταιρία ευθύνεται να αποζημιώσει για οποιαδήποτε αδικοπραξία τέλεσε ο υπάλληλός της κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατέθηκε, ή κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, ακόμη και αν αυτός ενήργησε κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών που του δόθηκαν (ΑΠ 1329/2017). Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η εταιρία μας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτύχουμε την αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσης και την ολική επανείσπραξη των χρημάτων των εντολέων μας.