Υποθέσεις Ομίλου ΑΣΠΙΣ


Case Study Description

portfolio image

Μετά το Σεπτέμβριο του 2009 και την κατάρρευση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση εκατοντάδων κατόχων ομολόγων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. με συνολικές αξιώσεις άνω των 20.000.000 ευρώ.

Η ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ήταν μια εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και μηδενικά περιουσιακά στοιχεία, συμφερόντων της οικογένειας Παύλου Ψωμιάδη (μεγαλομετόχου της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.), η οποία κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2009 εξέδωσε ομολογιακά δάνεια άνω των 50.000.000 ευρώ. Οι ομολογιούχοι απέκτησαν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40.000 ή 50.000 ευρώ, τα οποία όμως στην πραγματικότητα είχαν μηδενική αξία, καθώς δεν είχαν την παραμικρή εξασφάλιση από την ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ή από άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Ξεκίνησε, έτσι, ένας πολύχρονος δικαστικός αγώνας, σε αστικό, ποινικό και διοικητικό επίπεδο, με στόχο την δικαίωση των ομολογιούχων που παραπλανημένοι ως προς τα δικαιώματα που ενσωμάτωναν τα ομόλογα, τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε αυτά.

Σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων αξιοποιώντας δύσκολα νομικά εργαλεία πετύχαμε να διαταχθεί η εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ των πελατών μας στην τεράστια ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων Παύλου, Μαρίας και Όλγας Ψωμιάδη καθώς και εταιριών αποκλειστικών τους συμφερόντων, αίροντας πρακτικά την νομική αυτοτέλεια των εταιριών.

Σε επίπεδο διοικητικό προέβημεν σε καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία κήρυξε παράνομα κάποια από τα ομολογιακά δάνεια που εξέδωσε η ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε.

Σε επίπεδο ποινικό παρασταθήκαμε για την πολιτική αγωγή ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών στη δίκη με κατηγορούμενους τους Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, η οποία έληξε με την βαρύτατη καταδίκη αυτών για τα εγκλήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τελικά, έπειτα από πολλά χρόνια αντιδικίας, διαπραγματεύσεων και συνεχούς προσπάθειας να ξεπεράσουμε σύνθετα νομικά και τεχνικά ζητήματα, τον Οκτώβρη του 2014 πετύχαμε την συμβιβαστική επίλυση των υποθέσεων των περίπου 300 πελατών μας, με πρακτικά συμβιβασμού που επικυρώθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο. Πλέον, διά της εκπλήρωσης των όρων του συμβιβασμού, η πλειοψηφία των πελατών μας έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που έχασε, καθώς μέχρι σήμερα έχει διανεμηθεί στους εντολείς μας ποσό ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ. Δέκα χρόνια μετά, η εταιρία μας συνεχίζει να υποστηρίζει τους ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμβιβασμού, με πρόθεση να πετύχουμε την αποζημίωση όλων κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό.

Παράλληλα, η εταιρία μας ανέλαβε το δικαστικό αγώνα και για τους ομολογιούχους της ASPIS FINANCE PLC, οι οποίοι μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τ-Bank (πρώην Aspis Bank), εγγυήτριας των ομολόγων τους και μοναδικής μετόχου της εκδότριας εταιρίας ASPIS FINANCE PLC, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εκμηδένιση της αξίας των ομολόγων τους. Στην υπόθεση αυτή, κινηθήκαμε κατά των τραπεζών (Alpha Bank, Γενική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, κ.ά.) που είχαν αναλάβει την προώθηση των ομολόγων, οι υπάλληλοι των οποίων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ενημέρωσαν νομίμως τους υποψήφιους επενδυτές για τις αληθείς ιδιότητες των ομολόγων.

Και σε αυτήν την υπόθεση η έκβαση για τους πελάτες μας ήταν θετική, καθώς πετύχαμε να κριθεί παράνομη η συμπεριφορά των υπαλλήλων των τραπεζών και να αναγνωριστεί η ευθύνη των τελευταίων για αποζημίωση των πελατών μας. Σήμερα πια η πλειοψηφία των εντολέων μας έχει ήδη αποζημιωθεί (οι αποζημιώσεις υπολογίζονται σε ποσό πάνω από 5.000.000 ευρώ), ενώ κάποιες υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα ενώπιον των δικαστηρίων και αναμένονται αποφάσεις.

Επιπλέον, μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. τον Σεπτέμβρη 2009, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση χιλιάδων ασφαλισμένων, με σκοπό την διεκδίκηση αποζημίωσης από το ελληνικό Δημόσιο λόγω πλημμελούς εποπτείας επί της ασφαλιστικής επιχείρησης. Σε συνεργασία με εγνωσμένους οικονομικούς συμβούλους και ελεγκτικές εταιρίες, προέβημεν σε πλήρη μελέτη των σύνθετων οικονομικών και νομικών ζητημάτων της υπόθεσης και καταθέσαμε μεγάλο αριθμό αγωγών για τους πελάτες μας. Τελικά, τον Νοέμβριο του 2014, το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι δεν τίθεται ζήτημα ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση, καθώς οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. θα έπρεπε να αναμείνουν την αποζημίωσή τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο.

Αυτήν την -εσφαλμένη κατά την άποψή μας- απόφαση αμφισβητήσαμε για λογαριασμό των πελατών μας με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χωρίς ωστόσο θετική έκβαση.

Πλέον, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. στην διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, έχοντας καταθέσει δεκάδες ανακοπές κατά του Πίνακα Κατάταξης που δημοσιεύτηκε από τον εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας και επιλύοντας για λογαριασμό τους τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την διαδικασία της σταδιακής αποζημίωσής τους.