ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ | E-AUCTION

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας (real estate), εκτεινόμενη στην παροχή υπηρεσιών πλήρους νομικού ελέγχου (πχ. έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος), σύνταξης των συμβατικών κειμένων, αντιμετώπισης των αναφυόμενων ζητημάτων φορολογικού δικαίου…

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας (real estate), εκτεινόμενη στην παροχή υπηρεσιών πλήρους νομικού ελέγχου (πχ. έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος), σύνταξης των συμβατικών κειμένων, αντιμετώπισης των αναφυόμενων ζητημάτων φορολογικού δικαίου…

ΑΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα εξειδικευμένα φορολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων δημιουργούν σύγχυση στους ενδιαφερόμενους αγοραστές, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός της επερχόμενης φορολογίας και ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους με το οποίο τελικά θα επιβαρυνθεί ο αγοραστής καθίστανται δυσχερείς, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να πληρώνουν συχνά περισσότερα από όσα υπολόγιζαν και να βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού. 

Η ομάδα του φορολογικού μας τμήματος, έχοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα του φορολογικού δικαίου, παρέχει υψηλής ποιότητας φορολογικές υπηρεσίες, διαγιγνώσκοντας τα προβλήματα και τα κενά που προκύπτουν από το δαιδαλώδες, σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα της χώρας.

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η εταιρία μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σειρά υποθέσεων σχετικών με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό πελατών μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υποστήριξης σε διάφορους τομείς σε πολλές ελληνικές εταιρίες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εδώ και τέσσερεις δεκαετίες εμπειρία του γραφείου μας σε πολύκροτες και μη υποθέσεις ποινικού δικαίου μας έχει εξασφαλίσει απόλυτη εξειδίκευση στον κλάδο αυτό και δη στο οικονομικό έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα), τη λαθρεμπορία, τα τροχαία, τα εργατικά ατυχήματα. Το ποινικό δίκαιο, ενταγμένο στο διεθνές περιβάλλον, έρχεται αντιμέτωπο πλέον με νέες προκλήσεις…

ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ένα τροχαίο μπορεί να εμπεριέχει υλικές ζημιές, τραυματισμό ή και απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Η εταιρία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να καλύψει το σύνολο των αυξημένων αναγκών του παθόντος ατυχήματος ή συγγενών θύματος και συγκεκριμένα…

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.