ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H εδώ και τέσσερεις δεκαετίες εμπειρία του γραφείου μας σε πολύκροτες και μη υποθέσεις ποινικού δικαίου μας έχει εξασφαλίσει απόλυτη εξειδίκευση στο κλάδο αυτό και δη στο οικονομικό έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα), τη λαθρεμπορία, τα τροχαία, τα εργατικά ατυχήματα. Το ποινικό δίκαιο, ενταγμένο στο διεθνές περιβάλλον, έρχεται αντιμέτωπο πλέον με νέες προκλήσεις. Το οικονομικό διεθνικό έγκλημα, η διαφθορά όπως αυτή εκδηλώνεται από επί μέρους εγκληματικές πράξεις, το διαδίκτυο ως χώρος δράσης εγκληματιών και τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, καθιστούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα συμφέροντά τους (περιουσία, κύρος, φήμη, αξιοπιστία) πιο ευάλωτα σε νέες μορφές εγκληματικότητας.

Η εταιρία μας, έχει χειριστεί πληθώρα ποινικών υποθέσεων με απόλυτη επιτυχία εκπροσωπώντας όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ άλλων, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας είτε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως κατηγορούμενοι - νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, είτε νομικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως μηνυτές και πολιτικώς ενάγοντες. Ενδεικτικά:

• Εκπροσωπούμε εντολείς μας σε υποθέσεις φορολογίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώπιον του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, του ΣΔΟΕ, αλλά και των αρμοδίων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων.

• Από την πλευρά της υπεράσπισης εκπροσωπούμε κατηγορούμενους σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, λ.χ. χρέη στο Δημόσιο, φορολογικές ή λαθρεμπορικές παραβάσεις, απάτης, εκβίασης, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

• Από την πλευρά της πολιτικής αγωγής έχουμε εκπροσωπήσει εντολείς μας σε μεγάλες υποθέσεις απάτης, εταιριών φαντάσματα, πλαστογραφίας, εξαπάτησης αναφορικά με την οικονομική κατάσταση εταιριών, τροχαίων, εργατικών ατυχημάτων.

δικηγοροι και συνεργατεσ

Η Ομάδα μας