ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - eAUCTION

Είναι ασφαλές να καταβάλλω το ποσό της εγγυοδοσίας που απαιτείται προκειμένου να συμμετάσχω στον πλειστηριασμό;

Το ποσό κατατίθεται σε ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό που τηρεί ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (δηλ. ο συμβολαιογράφος). Εφόσον τελικά το ακίνητο δεν κατακυρωθεί σε εσάς, το ποσό που είχατε καταβάλλει ως εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο λογαριασμό σας από το συμβολαιογράφο.