ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - eAUCTION

Επιβαρύνομαι με κάποια επιπλέον έξοδα πέρα από το ποσό που θα
καταβάλλω για την κατακύρωση του ακινήτου (δηλ. το πλειστηρίασμα);

Μετά την κατακύρωση του ακινήτου, ο δικηγόρος αναλαμβάνει τη μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της τοποθεσίας του ακινήτου ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, εάν η περιοχή ανήκει στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τη μεταγραφή ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη. Για τη μεταγραφή απαιτούνται τα σχετικά έξοδα. Αναλόγως εάν πρόκειται για Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο τα έξοδα διαφέρουν, ωστόσο για τις ανάγκες ενός κατά προσέγγιση υπολογισμού, τα έξοδα μεταγραφής υπολογίζονται ως εξής:
5 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ 24% επί της αξίας του τιμήματος εάν πρόκειται για
Υποθηκοφυλακείο και 6 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ εάν πρόκειται για Κτηματολόγιο.
Τέλος, ο υπερθεματιστής βαρύνεται με:

  • το φόρο μεταβίβασης στην αρμόδια ΔΟΥ, που υπολογίζεται σε 3% επί της αξίας του τιμήματος. Σε αυτό προστίθεται ποσοστό 3% επί του φόρου μεταβίβασης υπέρ του οικείου Δήμου.
  • την αμοιβή του συμβολαιογράφου, που υπολογίζεται αναλογικά επί της αξίας της συναλλαγής, και συγκεκριμένα 0,8% έως τις 120.000 ευρώ, ενώ για άνω από αυτό το ποσό η αναλογική αμοιβή μειώνεται σταδιακά. Στην αμοιβή του συμβολαιογράφου θα προστεθεί ΦΠΑ ύψους 24%.

Εισάγετε την αξία συναλλαγής & τον τρόπο κτήσης και υπολογίστε ενδεικτικά τα έξοδα

Υπολογιστής Εξόδων

Εκτιμώμενα Έξοδα

Φόρος Μεταβίβασης:0.00 EUR
Κόστος Συμβολαιογράφου:0.00 EUR
Κόστος Μεταγραφής:0.00 EUR
Λοιπά Έξοδα Πλειστηριασμού:0.00 EUR
Σύνολο:0.00 EUR