ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - eAUCTION

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να μου παρέχει ένας εξειδικευμένος δικηγόρος στην αγορά ακινήτων μέσω πλειστηριασμού;

Προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πρέπει να καταβάλλετε ως εγγυοδοσία ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς. Η καταβολή της εγγύησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, πρακτικά δηλαδή την τελευταία Παρασκευή πριν την Τετάρτη ή Πέμπτη που διενεργείται ο πλειστηριασμός.