ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η κλήση για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές αποτελεί μια πραγματικότητα που αφορά ολοένα και περισσότερους φορολογούμενους. Οι ελεγχόμενοι καλούνται από τις αρμόδιες εφορίες ή από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) να δικαιολογήσουν τα εισοδήματα που δήλωσαν, τυχόν χρήματα και επενδύσεις που έχουν στο εξωτερικό, τις χρηματικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, κ.ά. Έρχονται αντιμέτωποι με τους ελεγκτές της φορολογικής Διοίκησης και καλούνται να ανατρέξουν πίσω στον χρόνο και να παρέχουν πληροφορίες για φορολογικά έτη που απέχουν πολλά έτη από το σήμερα.

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, ο φορολογούμενος μπορεί ενδεικτικά να κληθεί να δικαιολογήσει εάν τα χρήματα ενός κοινού τραπεζικού λογαριασμού ανήκουν στον ίδιο ή σε συνδικαιούχους, να παρέχει στοιχεία για την πηγή των πιστώσεων που εμφανίζονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και δεν καλύπτονται από το εισόδημα που έχει δηλώσει, να εξηγήσει την προέλευση των εμβασμάτων που τυχόν έστειλε σε ελληνικούς λογαριασμούς από λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό και να αναλύσει την πηγή προέλευσης των χρημάτων, να αποδείξει εάν και πώς φορολογήθηκε το κέρδος από επενδύσεις που πραγματοποίησε στο εξωτερικό, κ.ά.

Η ομάδα μας, σε συνεργασία με έμπειρους λογιστές, είναι δίπλα σε κάθε ελεγχόμενο φορολογούμενο παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη κατά την διάρκεια του ελέγχου με σκοπό την καλύτερη δυνατή έκβασή του και την αποφυγή πληρωμής φόρων και προστίμων. Αναλαμβάνουμε, επίσης, τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, απαραίτητο προστάδιο για την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, και χειριζόμαστε την υπόθεση και ενώπιον της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι η άμεση ολοκλήρωση κάθε ελέγχου χωρίς να χρειαστεί ο φορολογούμενος να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Αποφεύγεται έτσι η καθόλου αμελητέα δαπάνη που απαιτείται για τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής και της δικαστικής διαμάχης και ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Η προσέγγισή μας είναι πρακτική και ρεαλιστική και οι λύσεις που προσφέρουμε στους εντολείς μας σκοπεύουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και στην συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητάς τους χωρίς προσκόμματα και επιβαρύνσεις.

Η αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πληρωμή μικρότερων φόρων θεωρείται από πολλούς μια πρακτική που αφορά μόνο πολυεθνικούς ομίλους εταιριών ή επιχειρηματίες με αμύθητη περιουσία. Η αλήθεια όμως είναι ότι η στρατηγική οργάνωση των οικονομικών στοιχείων είναι χρήσιμη για όλους τους φορολογούμενους, είτε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, είτε επιθυμούν απλώς να ρυθμίσουν «τα του οίκου τους» με τον βέλτιστο τρόπο. Επίσης, ο φορολογικός σχεδιασμός λειτουργεί και προληπτικά έναντι πιθανών φορολογικών ελέγχων, αφού τα εισοδήματα και η περιουσία του φορολογούμενου δεν αφήνονται «στην τύχη τους», αλλά οργανώνονται μεθοδευμένα με τρόπο νόμιμο και ασφαλή.

Η ομάδα μας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την φορολογική τους διαχείριση και να αντιμετωπίσουν τα φορολογικά τους προβλήματα. Η μακροχρόνια εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με την πρακτική προσέγγιση που ακολουθούμε, μας επιτρέπει να συμβουλεύουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε ζητήματα φορολογικής στρατηγικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρέχοντας ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα για τα οποία μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε είναι: οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων με γονικές παροχές ή δωρεές, η έννοια του παγκόσμιου εισοδήματος, οι ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών, η μεταφορά χρημάτων από το εξωτερικό στην Ελλάδα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τραπεζών, η φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών ποσών κατατεθειμένων σε εξωχώριους λογαριασμούς, η φορολόγηση κερδών από επενδύσεις και εταιρίες στο εξωτερικό, η βέλτιστη εταιρική μορφή για την μετεξέλιξη της ατομικής σας επιχείρησης, κ.ά.

Ένας από τους βασικούς τομείς που επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να επενδύσει ή να μετεγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα είναι το φορολογικό σύστημα της χώρας προορισμού. Ιδίως είναι κρίσιμο να εξεταστεί ποιες είναι οι υποχρέωσεις που επιβάλλονται στους φορολογούμενους και ποιος θα είναι τελικά ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλλουν για τα πάσης φύσεως εισοδήματα τους. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη προσπαθούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό και να μειώσουν την εξαγωγή εγχώριων κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους μέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων που οδηγούν σε πληρωμή μικρότερων φόρων και παρέχουν φορολογικά πλεονεκτήματα στους ξένους επενδυτές.

Στην Ελλάδα, ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να επενδύσουν ή να μετοικήσουν στη χώρα, παρέχεται μια σειρά φοροελαφρύνσεων στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών και αμερικανικών μοντέλων, όπως η νομοθεσία για τους nondomiciled residents, τα family offices, κ.ά. Η Ελλάδα αξιοποιεί τις αναπτυξιακές της δυνατότητες και επιδιώκει μέσω της φορολογίας να καταστεί η βέλτιστη επιλογή για έναν επενδυτή που επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του πληρώνοντας λιγότερους φόρους.

Η προσπάθεια προσέλκυσης και επαναπατρισμού των Ελλήνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οδήγησε επίσης στην νομοθέτηση στοχευμένων φοροαπαλλαγών ως ένα πρώτο βήμα του braingain. Οι Έλληνες μετανάστες απαριθμούνται σε πάνω από μισό εκατομμύριο και όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα μπορούν να ευνοηθούν από το σημερινό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει προνομιακές ρυθμίσεις για την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η εταιρία μας παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην φορολογία και διαθέτει μία άρτια εκπαιδευμένη ομάδα συνεργατών, η οποία παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα των κατοίκων εξωτερικού που ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή να μετοικήσουν στην Ελλάδα.

Λόγω της ανάγκης καταστολής της φοροδιαφυγής παρατηρείται τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι έλεγχοι είναι πλέον περισσότερο αποτελεσματικοί, αλλά ταυτόχρονα και ασφυκτικοί για τις επιχειρήσεις, αφού οι φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) έχουν στη διάθεση τους ισχυρούς μηχανισμούς συλλογής και διασταύρωσης στοιχείων.

Ενδεικτικά, οι φορολογικές αρχές «ανοίγουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης και ελέγχουν τις κινήσεις, ανταλλάσουν δεδομένα με τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής όπου η επιχείρηση τηρεί χρήματα ή επενδύσεις, ελέγχουν τις συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, διακριβώνουν την εικονικότητα των ληφθέντων ή εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και εκμεταλλεύονται σύνθετες λογιστικές μεθόδους για την διασταύρωση του πραγματικού ύψους των δηλωθέντων κερδών τους. Όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται επίσης από τις φορολογικές αρχές η σύνθετη μέθοδος των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Με αυτήν, προσδιορίζεται το εισόδημα της επιχείρησης συνδυαστικά με τα στοιχεία που οι φορολογικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι οι αγορές, οι πωλήσεις, η πελατεία, το μικτό κέρδος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρεί η επιχείρηση, κ.ά..

Ένα από τα συνήθη ζητήματα που απασχολεί τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις είναι η περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών τιμολογίων. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με την επιβολή υψηλών φόρων και προστίμων και ο νόμιμος εκπρόσωπός της κινδυνεύει με ποινική δίωξη. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτεί προσεκτικό και εξειδικευμένο χειρισμό, λόγω της βαρύτητας των φορολογικών και ποινικών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Ήδη από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου στην επιχείρηση, η συνδρομή ενός έμπειρου επαγγελματία είναι καίρια. Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου απαιτεί εξειδικευμένες νομικές και λογιστικές γνώσεις, ενώ τυχόν λάθη που ενδεχομένως γίνουν κατά τα πρώτα στάδια του ελέγχου θα επιβαρύνουν την ελεγχόμενη επιχείρηση μέχρι το τέλος και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υπέρογκους φόρους και πρόστιμα.

Η εταιρία μας στελεχώνεται από μία έμπειρη ομάδα δικηγόρων και λογιστών, οι οποίοι διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους και παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στους φορολογούμενους από τα πρώτα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας. Πρωταρχικός μας σκοπός αποτελεί ο συντομότερος τερματισμός του ελέγχου που θα απαλλάξει την ελεγχόμενη επιχείρηση από περιττά έξοδα χωρίς την ανάγκη προσφυγής στην δικαιοσύνη. Σε δεύτερο στάδιο, η ομάδα μας επικεντρώνεται στη διαγραφή ή μείωση των φόρων και προστίμων με ενδικοφανείς προσφυγές στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τέλος, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο τελευταίο στάδιο της άμυνάς τους στα διοικητικά δικαστήρια

Η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων αποτελούν πρόσκομμα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν την δραστηριότητά τους με τρόπο νόμιμο και οικονομικά επωφελή. Οι δυσκολίες εντείνονται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις διασυνοριακών σχέσεων, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας μέσω θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων, ή παρέχουν τις υπηρεσίες και εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Είναι συχνό το φαινόμενο μάλιστα, οι επιχειρηματίες να διαπιστώνουν ότι οι εταιρίες τους είναι υπαίτιες φορολογικών παραβάσεων, την τέλεση των οποίων συχνά αγνοούσαν, και οι οποίες εντοπίζονται από τις φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια έκτακτων ή τακτικών φορολογικών ελέγχων και επισύρουν την πληρωμή υψηλών φόρων και προστίμων.

Η εταιρία μας, εκμεταλλευόμενη την ουσιαστική γνώση των φορολογικών διατάξεων, προσφέρει εμπεριστατωμένες πληροφορίες και υπεύθυνες υπηρεσίες στους επιχειρηματίες πελάτες της. Είτε πρόκειται για εταιρίες που ανήκουν σε ομίλους εταιριών και δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που περιορίζονται στην ελληνική αγορά, η εταιρία μας συνεργάζεται στενά με τους επιχειρηματίες για την διαμόρφωση της κατάλληλης εταιρικής δομής και την οργάνωση των οικονομικών σχέσεων της επιχείρησης κατά τρόπο ώστε η τελευταία να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα των φορολογικών διατάξεων χωρίς να εξαντλείται από την πληρωμή υπέρογκων φόρων.

Κατά τον φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων, προκύπτουν περιπτώσεις που οι αρμόδιοι ελεγκτές αντιμετωπίζουν τα ελεγχόμενα φορολογικά στοιχεία ως εικονικά ή πλαστά. Είτε πρόκειται για τιμολόγια που εξέδωσε η ίδια η ελεγχόμενη επιχείρηση, είτε για τιμολόγια που έλαβε από τρίτους, στις περιπτώσεις αυτές ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης έρχεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις και η φορολογούμενη επιχείρηση καλείται να καταβάλει υπέρογκους φόρους και πρόστιμα που συχνά ξεπερνούν την αξία των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

Ενδεικτικά, ως πλαστό φορολογικό στοιχείο θεωρείται εκείνο που το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από εκείνα που αναγράφονται στο στέλεχός του.

Στα εικονικά φορολογικά στοιχεία εντάσσονται αντιθέτως εκείνα που εκδίδονται για συναλλαγή ανύπαρκτη, ή για συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι φορολογικώς άγνωστο πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλης μορφής επιχείρηση ή νομική οντότητα, ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Ριζικές αλλαγές επέφερε ο Ν.4337/2015, με τον οποίο καταργήθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα για τις περιπτώσεις της έκδοσης ή της αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιμολογίων και μειώθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Πρόστιμα έχουν επίσης ακυρωθεί και διαγραφεί ή μειωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια για διάφορους λόγους, επειδή λ.χ. η φορολογική αρχή δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της να αποδείξει την ύπαρξη εικονικότητας, ή επειδή δεν εφήρμοσε την αρχή της ευμενέστερης κύρωσης, δηλαδή δεν επέβαλε στο φορολογούμενο ηπιότερο πρόστιμο.

Η αντιμετώπιση των υποθέσεων αυτών απαιτεί προσεκτικό και εξειδικευμένο χειρισμό, καθώς μπορεί να καταλήξουν σε επιβολή ποινικών κυρώσεων, αλλά και σε καταλογισμό υψηλών φόρων και προστίμων. Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν κατηγορίες φοροδιαφυγής, έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών τιμολογίων, και καταλογισμό φόρων και προστίμων σε επιχειρήσεις που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά/πλαστά φορολογικά στοιχεία, έχοντας εκπροσωπήσει με επιτυχία πελάτες τόσο ενώπιον της ποινικής, όσο και ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης.

δικηγοροι και συνεργατεσ

Η Ομάδα μας