ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με ποιον τρόπο και πότε να μεταβιβάσω την περιουσία μου
στα παιδιά μου;

Η αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πληρωμή μικρότερων φόρων θεωρείται από πολλούς μια πρακτική που αφορά μόνο πολυεθνικούς ομίλους εταιριών ή επιχειρηματίες με αμύθητη περιουσία. Η αλήθεια όμως είναι ότι η στρατηγική οργάνωση των οικονομικών στοιχείων είναι χρήσιμη για όλους τους φορολογούμενους, είτε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, είτε επιθυμούν απλώς να ρυθμίσουν «τα του οίκου τους» με τον βέλτιστο τρόπο. Επίσης, ο φορολογικός σχεδιασμός λειτουργεί και προληπτικά έναντι πιθανών φορολογικών ελέγχων, αφού τα εισοδήματα και η περιουσία του φορολογούμενου δεν αφήνονται «στην τύχη τους», αλλά οργανώνονται μεθοδευμένα με τρόπο νόμιμο και ασφαλή.