ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μπορώ να μεταφέρω χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό των παιδιών μου για τις σπουδές τους; Θα χρειαστεί να πληρώσω φόρο;

Η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά, ως δωρεά/γονική παροχή, εμπίπτει από την 1.10.2021 στις ευνοϊκές διατάξεις περί αφορολόγητου μέχρι του ορίου των 800.000€ ανά γονέα. Η δωρεά/γονική παροχή των χρημάτων πρέπει πάντοτε να γίνεται τραπεζικά. Τα παιδιά δεν οφείλουν φόρο εφόσον οι μεταφορές του κάθε γονέα προς αυτά δεν ξεπερνούν το ποσό των 800.000€. Στην περίπτωση που το ποσό αυτό ξεπεραστεί, τότε επιβάλλεται στη συναλλαγή φόρος με συντελεστή 10% μόνο για το επιπλέον ποσό. Σε κάθε περίπτωση, ο δωρητής γονέας θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα χρήματα που δώρισε δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Παράδειγμα: Ο πατέρας δωρίζει στο παιδί 800.000€ μεταφέροντάς τα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η μητέρα δωρίζει εξίσου 800.000€ με τον ίδιο τρόπο. Το παιδί δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Στην περίπτωση, όμως, που η μητέρα αποφασίζει να δωρίσει ακόμα 100.000€ τότε θα επιβληθεί φόρος 10%, δηλαδή το παιδί θα φορολογηθεί με 10.000€.