ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό και έχω κάποια εισοδήματα στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνω ξεχωριστή δήλωση; Πού θα πληρώσω φόρο;

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού οφείλουν να δηλώνουν στην Ελλάδα τα εισοδήματα που αποκτούν στην χώρα μας, για τα οποία και φορολογούνται.

Τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα φορολογούνται είτε βάσει υφιστάμενης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας της οποίας ο ενδιαφερόμενος είναι φορολογικός κάτοικος, είτε –εφόσον τέτοια δεν υπάρχει- βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ΣΑΔΦ, αυτή ορίζει τα ειδικά ζητήματα φορολόγησης. Ως επί το πλείστον, οι ΣΑΔΦ προβλέπουν την φορολόγηση του εισοδήματος μόνο στην χώρα όπου αυτό προκύπτει. Εάν πάντως δεν υπάρχει ΣΑΔΦ και εφαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία, τότε ο φορολογούμενος θα καταβάλει φόρο στην Ελλάδα για το εισόδημα που προέκυψε εδώ, όπως ακριβώς θα έκανε αν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.