ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Τα ιδιαιτέρως απαιτητικά ζητήματα του τελωνειακού δικαίου απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό καθώς μπορεί να καταλήξουν σε καταλογισμό υψηλών δασμών, προστίμων και πολλαπλών τελών, και σε επιβολή ποινικών κυρώσεων. Τόσο το εθνικό όσο και το ενωσιακό τελωνειακό νομοθετικό πλαίσιο περιέχουν αυστηρές ρυθμίσεις, και η επιτυχής υπεράσπιση των φερόμενων ως υπαιτίων τελωνειακών παραβάσεων προϋποθέτει ευρεία επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με μια πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση διοικούμενων ενώπιον των αρμόδιων τελωνειακών αρχών σε μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίας οχημάτων, καυσίμων και τσιγάρων. Επιπλέον, εγγυάται την αποτελεσματική εκπροσώπησή τους ενώπιον των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Μεταξύ των πελατών μας περιλαμβάνονται ελληνικές και αλλοδαπές πολυεθνικές εταιρείες, εργοστάσια παραγωγής και εισαγωγής εμπορευμάτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν μεγάλης οικονομικής έκτασης ποινές λαθρεμπορίας. Η ομάδα μας έχει επιτύχει τη διαγραφή αλλά και την επιστροφή υπέρογκων δασμών και πολλαπλών τελών ύστερα από απαιτητικές δικαστικές διαμάχες.

Ενδεικτικά, εκπροσωπήσαμε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μεγάλη πολυεθνική εταιρία παραγωγής οχημάτων σε βάρος της οποίας είχαν επιβληθεί από το Τελωνείο Αθηνών πολλαπλά τέλη και φόροι ύψους περίπου 83.000.000€, πετυχαίνοντας την ολική ακύρωση και διαγραφή του υπέρογκου ποσού, απόφαση που επικυρώθηκε τελικά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έκρινε επί της αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου. Ομοίως, σε υπόθεση εντολέα μας σε βάρος του οποίου οι τελωνειακές αρχές καταλόγισαν υψηλά πρόστιμα για τελωνειακή λαθρεμπορική παράβαση που αφορούσε σε εισαγόμενο όχημα, η εταιρία μας πέτυχε την έκδοση θετικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Το ΕΔΔΑ με την απόφασή του στην υπόθεση «Σισμανίδης και Σιταρίδης κατά Ελλάδος» δέχτηκε τις αιτιάσεις του εντολέα μας και, μετά από πολύχρονη δικαστική διαμάχη, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές αναγκάστηκαν τελικά να διαγράψουν τα επιβληθέντα σε βάρος του πρόστιμα.

δικηγοροι και συνεργατεσ

Η Ομάδα μας