Ένα τροχαίο μπορεί να εμπεριέχει υλικές ζημιές, τραυματισμό, ή και απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Η εταιρία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να καλύψει το σύνολο των αυξημένων αναγκών του παθόντος ατυχήματος ή συγγενών θύματος και συγκεκριμένα:

• Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση ώστε να αποκτήσει κάποιος πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων του

• Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος μέχρι την καταβολή πλήρους αποζημίωσης

• Αναλαμβάνουμε την υπόθεση εργολαβικά δηλαδή η εταιρία μας αμείβεται μόνο μετά την είσπραξη της αποζημίωσης από τον πελάτη καλύπτοντας κάθε κόστος (πραγματογνωμοσύνες για τις συνθήκες του ατυχήματος που τυχόν απαιτηθούν κ.λπ.)

δικηγοροι και συνεργατεσ

Η Ομάδα μας