ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

  1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

1.1 Από τον ιστότοπο μας www.markoulakoslaw.gr και γενικά από κάθε μέσο επικοινωνίας που διαθέτουμε, η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αιτημάτων που μας υποβάλετε και ιδίως εκείνα που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Περαιτέρω, όταν αποφασίζετε να υποβάλετε αίτηση για εργασία, η εταιρεία μας ούτως ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί το αίτημα σας, συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος όπως ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες προσώπου, φύλο, ηλικία, ακαδημαϊκές σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ατομικές δεξιότητες κ.λ.π. Σας ενημερώνουμε, ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία.                

 

  1. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2.1. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις που μας υποβάλλετε. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω τηλεφώνου, e-mail, fax, ταχυδρομικής αλληλογραφίας ή μέσω του σχετικού πεδίου επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο μας.

2.2. Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα που απαιτούνται για να σας εξυπηρετήσουμε όπως το όνομα, το e-mail και τα ενδιαφέροντα σας σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκεται στην συγκατάθεση σας. Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας αποστέλλοντας το σχετικό σας αίτημα στο e-mail: info@markoulakoslaw.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από την σχετική βάση δεδομένων και δεν θα σας αποστέλλουμε πλέον ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο υλικό.

2.3. Όταν κάνετε αίτηση για εργασία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του βιογραφικού σας σημειώματος, το οποίο αποστέλλεται από εσάς, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θεμελιώνεται στο έννομο συμφέρον μας να αξιολογήσουμε σωστά τις αιτήσεις εργασίας και να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις για νέες προσλήψεις. Εάν τα προσόντα και η εμπειρία σας ταιριάζουν με αυτά που απαιτεί η αντίστοιχη θέση εργασίας της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Διαφορετικά, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους.

 

  1. Πως προστατεύουμε και ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

3.1 H ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέσα για να προστατεύουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. 

3.2. Στα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, πρόσβαση έχουν μονάχα οι εταίροι, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρείας καθώς και οι αξιόπιστοι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και διαφήμισης που ενεργούν για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες της εταιρείας μας και οι οποίοι δεσμεύονται αντίστοιχα να συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνολογικά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Τι δικαιώματα έχετε;

4.1. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:  

  • Nα ζητήσετε αντίγραφο όλων των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Ωστόσο, πριν σας αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας,
  • Nα ζητήσετε την διαγραφή ή την διόρθωση των δεδομένων σας,
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • Nα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη newsletter, 
  • Nα παραλαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς, 
  • Να ζητήσετε την εκ μέρους μας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία που θα μας υποδείξετε.

4.2. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται παρακάτω. Εάν θεωρείτε ότι η εταιρεία μας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

5. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας ως εξής:

Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. Αλεξάνδρας 14, Αθήνα, ΤΚ 10682, Ελλάδα

Τηλ.:  +302103605426           

+302103607379           

+302103601119

E-mail: info@markoulakoslaw.gr