ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πώς φορολογούνται τα χρήματα κοινού τραπεζικού λογαριασμού;

Ο συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού δεν φορολογείται για τα χρήματα που αναλαμβάνει από τον κοινό λογαριασμό, καθώς τεκμαίρεται ότι τα χρήματα ανήκουν σε όλους τους συνδικαιούχους κατ’ ισομοιρία. Ωστόσο, όταν τα χρήματα που αναλαμβάνονται από τον συνδικαιούχο, τα οποία προκύπτει ότι δεν ήταν δικά του, αξιοποιούνται (για παράδειγμα για την αγορά περιουσιακού στοιχείου), τότε θεωρείται ότι έχει επέλθει άτυπη δωρεά για την οποία οφείλεται φόρος. Τα δεδομένα πάντως άλλαξαν από 1.10.2021 δεδομένης της τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με τις δωρεές. Βάσει της νέας αντιμετώπισης της δωρεάς χρημάτων προς συζύγους, συντρόφους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς, τα χρήματα τα οποία δωρίζονται δεν φορολογούνται εφόσον δεν ξεπερνούν τις 800.000€.

Παράδειγμα πρώτο:

Παιδί αναλαμβάνει από τον κοινό λογαριασμό γονέων – τέκνου 700.000€ και με αυτά προβαίνει σε αγορά ακινήτου. Τα χρήματα που ανέλαβε δεν θα φορολογηθούν.   

Παράδειγμα δεύτερο:

Δύο φίλοι, ο Α και ο Β, έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο καταθέτει χρήματα μόνο ο Α. Ο Β αναλαμβάνει από τον κοινό λογαριασμό 500.000€ και με αυτά προβαίνει σε αγορά ακινήτου. Μεταξύ Α και Β θεωρείται ότι έλαβε χώρα άτυπη δωρεά. Ο Β θα φορολογηθεί με συντελεστή 40%, ως δικαιούχος Γ κατηγορίας, δηλαδή χωρίς συγγένεια – εξωτικός.